Spoštovane članice in člani Smučarskega društva Krka Rog,

 

Smučarsko društvo Krka Rog v skladu s statutom društva sklicuje letni Zbor članov, ki bo v torek 15.10.2019, ob 18.30. uri, v sejni sobi v prostorih smučarskega društva na Adamičevi ulici 2, v Novem mestu.

 

Dnevni red Zbora članov:

  1. Konstituiranje delovnih teles Zbora članov
  2. Poročilo o delu za sezono 2018/19
  3. Sprememba statuta društva
  4. Volitve organov društva
  5. Plan dela za sezono 2019/20

 

Vabljeni!

Boštjan Ljubi, predsednik