Alpska šola je celoletna organizirana vadba za predšolske in šoloobvezne otroke, pod vodstvom izkušenih trenerjev. Običajno jo obiskuje več kot 40 otrok. V Alpsko šolo se lahko vključijo otroci med četrtim in desetim letom starosti. S svojimi trenerji nudimo strokovno in varno vadbo, ki jo večina ocenjuje kot najboljšo v Novem mestu, za to starost otrok.

Primarni cilj Alpske šole je predvsem privzgojiti otrokom veselje do gibanja in veselje do smučanja. Ustvariti želimo predvsem široko bazo mladih smučarjev, katerih določen del se usmeri v tekmovalno smučanje, ostali pa naprej ostajajo v »šoli smučanja« in so potencialni kandidati za delo v društvu v prihodnje.

Suha vadba poteka dvakrat tedensko, in sicer ob torkih in četrtkih po eno uro. Ob torkih imamo treninge na rolerjih, ob četrtkih pa razne spretnostno kondicijske vaje. Dokler bo vreme dovoljevalo bo vadba potekala na igrišču OŠ Center, nato pa se selimo v telovadnici Gimnazije, kjer delamo predvsem na izboljšanju motoričnih sposobnosti z raznimi koordinacijskimi nalogami. Predvidoma bodo imeli otroci 60 ur vadbe.

Snežna vadba se prične s prvim snegom na smučišču SC Bela in poteka ob sobotah ter v času božičnih in zimskih počitnic. Vadba poteka v skupinah z največ šestimi otroki, saj želimo, da je le ta čim kvalitetnejša in varna. Cilj alpske šole je predvsem učenje tehnike smučanja oz. šola smučanja. Skupno bodo otroci na snegu do 25 dni po 3 ure.

Tekmovanja
Vse, ki bodo izrazili željo bomo pripravljali na tekmovanja za Pokal Krvavca, Mini pokal Vitranca, Zmajčkov pokal in ostala podobna tekmovanja. Za otroke Alpske šole so to tekmovanja, ki so primerna njihovi starosti in znanju. Teh tekmovanj bo največ 8.

V kolikor se z leti pokaže sposobnost in želja otrok po dopolnitvi in nadgradnji smučarskega znanja, se lahko vključijo v selekcije tekmovalcev SD Krka Rog.

Napredna selekcija
Glavni namen te selekcije je, da se skozi zabavo in igro naučijo oz. izpopolnijo smučarsko tehniko. V selekcijo bo vključenih okrog 10 otrok z zadovoljivim znanjem smučanja, predvsem bivši tekmovalci in otroci, ki želijo postati učitelji smučanja. Starost otrok je od 11 do 16 let. Veliko časa smučanja se bo posvetilo terenski vožnji, to se pravi prostemu smučanju, smučanju po celcu, po grbinah in kadar bo možnost obiskali tudi snežni park, kjer se bo spoznalo razne skakalnice in ostalo opremo, ki sestavlja snežni park.

Seveda pa namen te selekcije ne bo samo smučanje, ampak spoznati tudi druge načine oz. možnosti preživljanja časa na smučišču in ob njem. Spoznavali bodo tudi pravila vedenja na smučišču in izven njega. Ta selekcija ima poleg učenja smučanja tudi vzgojno – socialni vidik, da se znajo otroci obnašati na smučanju in pa seveda da se spoznajo s čim več različnimi stvarmi (skrbeti za prijatelje v skupini, razvijati samostojnost in odgovornost, znati pomagati sebi in ostalim, ki so pomoči potrebni, skrbeti za mlajše člane Alpske šole, itd…).

Informacije:
alpska.sola@sd-krka-rog.si

Vodja alpske šole: Simon Šlajkovec