Spoštovane članice in člani Smučarskega društva Krka Rog,

Smučarsko društvo Krka Rog v skladu s statutom društva sklicuje izredni Zbor članov, ki bo v torek 19.11.2019, ob 19.00. uri, v sejni sobi v prostorih smučarskega društva na Adamičevi ulici 2, v Novem mestu.

Dnevni red Zbora članov:

  1. Konstituiranje delovnih teles Zbora članov
  2. Sprememba statuta društva

Vabljeni!

Boštjan Ljubi, predsednik