Razpisan kadrovski tečaj za učitelje smučanja


V SD Krka Rog imamo več 60-letno tradicijo na področju izobraževanja učiteljev smučanja,

kot ena najštevilčnejša osnovna organizacija na Dolenjskem pod okriljem ZUTS-a. 

 

V letošnji sezoni bomo izpeljali 10-dnevni tečaj za pridobitev naziva Učitelj – Strokovni delavec 1 -alpskega smučanja. 

Na tečaj se lahko prijavijo kandidatke in kandidati, ki:

 • imajo plačano članarino pri SD Krka Rog in osnovno zavarovanje (Modra kartica),
 • bodo v letu prijave dopolnili 17 let, diplomo o opravljenem izpitu kandidati prejmejo po dopolnjenem 18 letu. 
 • imajo končano najmanj 3-letno poklicno šolo,
 • imajo ustrezno znanje osnov smučarske tehnike.

Termini in kraj:

 • Praktičen del: 25.- 30.12.2019  in 9. 1. – 12. 1. 2020 (SC Gače, Kranjska Gora, Krvavec) 
 • Specialni teoretičen del po dogovoru (december ali januar) v Novem mestu

Program izobraževanja:

 • specialna teoretično predavanje
 • 10-dnevno praktično delo na snegu 
 • 8x – video analize
 • splošna teoretična predavanja (organizira ZUTS, 19. – 20. 1. ali 13.-14. 4. 2019)
 • teoretičen in praktičen izpit (organiziran centralno (ZUTS), prijave in termini: https://www.sloski.si/zuts/kadrovski-tecaji/izpiti-predavanja)
 • pedagoška praksa (10 dni)

Cena:

650,00 eur

Cena vključuje: specialno teoretično predavanje, literature, tečajnina ZUTS, vnos v ŠPAK, potrdilo o strokovni usposobljenosti, delo v skupini z demonstratorjem, videonalalizo, vnesno preverjanje znanja, organizacija

Pogoji za dokončanje Učitelj – Strokovni delavec 1 -alpskega smučanja:

 • prisotnost na predavanjih in praktičnem delu
 • opravljen teoretičen izpit (splošni in specialni del)
 • opravljen praktičen izpit,
 • pedagoška praksa,
 • nastop pred vrsto (oceni mentor na pedagoški praksi)
 • seminarska naloga in izpolnjene učne priprave.

Diplomo o usposobljenosti kandidati prejmejo po opravljenih vseh obveznostih in dopolnjenem 18. letu ter predložitvi dokazila o končani najmanj 3. letni poklicni šoli.

Prijava in informacije (Roland Grah)

 • na smučarskem sejmu (30. 11. in 1. 12. 2019), 
 • po elektronski pošti roland.grah26@gmail.com,
 • po telefonu 031 336 344.

Izpiti potekajo v organizaciji ZUTS. Termini in kraji izpitov bodo objavljeni na spletni strani ZUTS (https://www.sloski.si/zuts/kadrovski-tecaji/izpiti-predavanja)  

Obrazce in pravilnike o poteku usposabljanja najdete na www.zuts.si.

Tečaj bo izveden v primeru, najmanj 6 prijavljenih kandidatov.