ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

 

Spoštovane članice in člani Smučarskega društva Krka Rog,

 

Smučarsko društvo Krka Rog v skladu s statutom društva sklicuje letni Zbor članov, ki bo v torek 29.09.2020, ob 18.30. uri, v sejni sobi v prostorih smučarskega društva na Adamičevi ulici 2, v Novem mestu in ob tej priložnosti vljudno vabi vse članice in člane (društva) na Zbor članov.

 

Dnevni red Zbora članov:

  1. Konstituiranje delovnih teles Zbora članov
  2. Poročilo o delu za sezono 2019/20
  3. Plan dela za sezono 2020/21

 

Vsem udeležencem želimo na zboru članov zagotoviti najvišjo stopnjo varnosti ter preprečiti možnost okužb z virusom covid-19, zato vas vljudno prosimo, da dosledno upoštevate navodila in higienska priporočila (razkuževanje rok ob vstopu, uporaba zaščitne maske, ohranjanje medsebojne varnostne razdalje, …).

 

Vabljeni!

Boštjan Ljubi, predsednik