ZBOR ČLANOV SMUČARSKEGA DRUŠTVA KRKA ROG

Spoštovane članice in člani Smučarskega društva Krka Rog,

Smučarsko društvo Krka Rog v skladu s statutom društva sklicuje letni Zbor članov, ki bo v četrtek 27.10.2022, ob 18.15 v prostorih smučarskega društva na Adamičevi ulici 2, v Novem mestu in ob tej priložnosti vljudno vabi vse članice in člane (društva) na Zbor članov.

Dnevni red Zbora članov:

Dnevni red Zbora članov:
1. Konstituiranje delovnih teles Zbora članov
2. Poročilo o delu za sezono 2021/22
3. Plan dela za sezono 2022/23

Vsem udeležencem želimo na zboru članov zagotoviti najvišjo stopnjo varnosti ter preprečiti možnost okužb z virusom covid-19, zato vas vljudno prosimo, da dosledno upoštevate navodila in higienska priporočila (razkuževanje rok ob vstopu, uporaba zaščitne maske, ohranjanje medsebojne varnostne razdalje, …). 

Vabljeni!

Boštjan Ljubi, predsednik