Spoštovane krkašice in krkaši!

V Krki verjamemo v nesebično pomoč in sodelovanje. S Krkinimi toplimi zgodbami pa soustvarjamo lepše trenutke.

V želji prispevati k skrbi za zdravo življenje sedanjih in prihodnjih rodov smo v letu 2022 slovenskim ambulantam družinske medicine omogočili nakup 82 prenosnih obposteljnih ultrazvokov, Porodnišnici Ljubljana pa 2 sodobna inkubatorja v skupni vrednosti 500.000 EUR.

Prijazno vas vabimo k ogledu videa Krkine tople zgodbe 2022 o izkušnjah z  medicinskimi napravami, ki pomenijo upanje tako za najmanjše borce in njihove starše kot tudi za vse nas, kadar se znajdemo v vlogi bolnikov:

Ker nam je mar za soljudi.  

Služba za odnose z javnostmi