ZBOR ČLANOV SMUČARSKEGA DRUŠTVA KRKA ROG

Spoštovane članice in člani Smučarskega društva Krka Rog,

Smučarsko društvo Krka Rog v skladu s statutom društva sklicuje letni Zbor članov, ki bo v torek
21.03.2023, ob 18.30. uri v prostorih smučarskega društva na Adamičevi ulici 2, v Novem mestu in ob
tem vljudno vabi vse članice in člane društva na Zbor članov.

Dnevni red Zbora članov:
1. Konstituiranje delovnih teles Zbora članov
2. Finančno poročilo za l. 2022

Vabljeni!
Boštjan Ljubi, predsednik